Yerli malı belgesi üzerindeki Gıda üretim sertifika bilgisi bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-1844 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6.ncı maddesinde de isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-1844 Sayılı Kararında:

Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6.ncı maddesinde de isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler tamamlatılabileceği açıklanmıştır. Başvuru sahibi tarafından teklif edilen her bir kısım ürün için gıda üretim sertifika bilgisinin yerli malı belgesi üzerinde yer almasının belgenin asli unsuru olduğu anlaşıldığından, idare tarafından söz konusu asli unsura ilişkin tamamlama yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İnceleme kapsamında A…Sanayi Odası tarafından 18.004.2011 tarih ve 4/3209-1319 sayılı yazı ile taraflarınca başvuru sahibi adına düzenlenen yerli malı belgesinin Tip-650 sayılı un tipine göre hazırlandığının beyan edildiği, ancak 27.04.2011 tarih ve 4/3209-2127 sayılı yazı ile söz konusu belgenin başvuru sahibinin sahip olduğu tüm gıda üretim sertifikaları adına geçerli olduğunun beyan edildiği anlaşılmıştır. Yerli malı belgesi düzenleme sorumluluğu olan A…Sanayi Odası tarafından aynı belge için çelişkili açıklama yapılması nedeniyle, söz konusu husus hakkında gerekli incelemelerin yapılmasını teminen konunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap