Fiyat farkından ek kesin teminat alınır mı?

Yayın Tarih: 08.01.2016 03:01
Özet

Fiyat farkından ek kesin teminat alınır mı? Dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?


Fiyat farkından ek kesin teminat alınır mı? Dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?


Üst Konuları: Kesin Teminat

Benzer İçerikler: , , , , , ,

Cevabımız

Alınır;

Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. (4735/12)

Hukuki bir zorunluluk ya da gereklilik bulunmamasına rağmen, 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde öngörülen oranlar dikkate alınarak hesaplanan tutarın üzerinde kesin teminat veren istekliye, 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenici sıfatıyla fiyat farkı veya iş artışı şeklinde ödeme yapılacak olması halinde, ek kesin teminat tutarı verilen kesin teminat tutarı dikkate alınarak belirlenir.

Söz konusu ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilecek değerler üzerinden alınabileceği gibi, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. fiyat farkının hangi yöntemle alınacağının kararını yüklenici verecektir. Yüklenici tarafından kesilecek ek kesin teminatla ilgili bir bildirim yapılmaz ise idare yükleniciye ödenecek hakedişlerden ödenecek fiyat farkının %6’sı kadar  ek kesin teminat kesintisi yapabilir.

Ek kesin teminat hakedişten kesilecek ise KDV’siz tutar üzerinden kesilmesi gerekmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap