Genel Yönetim kapsamında olmayan idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı ihaleleri üç yıl yapma zorunluluğu var mıdır?

Yayın Tarih: 19.11.2015 09:11
Özet

Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı ihalesinde işin süresinin 24 ay olarak çıkmıştık. 36 ay çıkılması gerektiği yönünde itiraz oldu. Biz T…'ın 5018 sayılı kanun dışında kalan bir idare olması sebebi ve Hazine Müsteşarlığının Yatırım ve Finansman Kararnamesine göre hareket etmemiz gerektiğinden 36 ay çıkmamız dahilinde işin 2019 yılına sarkması bu sebepten de işin süresinin 24 […]


Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı ihalesinde işin süresinin 24 ay olarak çıkmıştık. 36 ay çıkılması gerektiği yönünde itiraz oldu. Biz T…'ın 5018 sayılı kanun dışında kalan bir idare olması sebebi ve Hazine Müsteşarlığının Yatırım ve Finansman Kararnamesine göre hareket etmemiz gerektiğinden 36 ay çıkmamız dahilinde işin 2019 yılına sarkması bu sebepten de işin süresinin 24 ay olması gerektiği yönünde düşünerek hareket etmiştik. Bu Konudaki fikrinizi ve varsa kurul kararını paylaşırsanız sevinirim.


Cevabımız

6552 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesine eklenen madde şu şekildedir: “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.”

Düzenleme ile ihale süresi uzatılarak kamu hizmet alımlarının daha düzenli bir yapıya kavuşturulması, mali yönden daha güçlü yüklenicilerin sözleşmenin tarafı olması yanında yüklenici yanında çalışan işçilerin kollektif haklarını daha etkin kullanmasına imkân sağlanması ve sözleşme süresinin sona ermesi nedeniyle her yıl işten çıkarılma endişesi yaşamalarının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Bu hükme göre ihaleye üç yıl çıkılabilmesi için

· Birincisi hizmet alımı ihalesini yapan idarenin Genel Yönetim kapsamındaki idarelerden olması

· İkincisi ise alınan hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olması gerekir

· Ayrıca işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir

Sizin idareniz genel yönetim kapsamında olmadığından söz konusu ihaleyi üç yıl yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap