Götürü bedel üzerinden yapılan ihalede hakedişler aylık olarak düzenlenebilir mi?

Yayın Tarih: 21.03.2016 04:03
Özet

Götürü bedel üzerinden yapılan bir ihalede hakedişler aylık olarak düzenlenebilir mi?


Götürü bedel üzerinden yapılan bir ihalede hakedişler aylık olarak düzenlenebilir mi?


Üst Konuları: Hakediş Ödemeleri

Cevabımız

Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi, sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi (4 üncü maddede tanımlanan sürekli nitelikte bir iş olması) veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır.

Götürü Bedel Sözleşmelerde; yüklenicinin yapacağı iş götürü olarak bölümler halinde teslim alınacaksa hakediş raporları, ilgili bölümlerin tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenir.

Bu kapsamda yüklenici ile yapılan sözleşmede (12.md), “Yüklenicinin yazılı başvurusunu müteakip aylık olarak her ayın bitiminde, biten ay için hakediş düzenlenir.” Şeklinde bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

EKAP’ta ihale dokümanı hazırlanırken “ödeme yer ve şartları” na ilişkin kısım doldurulurken bu kısımda yazılması gerekmektedir.

Kalaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap