Hizmet Alım İhalesinde verilen teklifin %60’ın altında kalması durumunda nasıl bir yol izlenir?

Özet

Hizmet Alım İhalesinde verilen teklifin %60^ın altında kalması durumunda nasıl bir yol izlenir? Teklif geçersiz mi sayılır, yoksa aşırı düşük sorgulaması mı istenir? Teşekkür ederim.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alım İhalesinde verilen teklifin %60^ın altında kalması durumunda nasıl bir yol izlenir? Teklif geçersiz mi sayılır, yoksa aşırı düşük sorgulaması mı istenir? Teşekkür ederim.

Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri için;

  • İdarece, İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacağı idari şartnamede belirtilmiş ise aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Burada aşrı düşük sorgulama yapılmaksızın sonuçlandırılacağından verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin % kaçı olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapılmaz.
  • Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedileceği idari şartnamede belirtilmiş ise yaklaşık maliyetin %60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olan teklifler sınır değer hesaplamada dikkate alınmayacağından %60’ın altındaki teklifler zaten değerlendirme dışı bırakılacaktır. Örneğin yaklaşık maliyetin 100.000.TL olduğunu, tekliflerin de 50.000.-, 60.000.-, 70.000.-, 100.000.- olduğunu düşündüğümüzde 60.000.- TL’lik teklif zaten sınır değer hesaplamada dikkate alınmayacağından zaten matematiksel olarak değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  • İhalede idari şartnamede aşıdı düşük teklif sorgulaması yapılacağı belirtilmiş ise sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir.  Burada sınır ortaya çıkan sınır değerin altındaki tüm teklifler için belirlenen şekilde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılır.

İhale komisyonu

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap