Hizmet alımı ihalelerinde eşit teklif hallinde işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin kriterden puan verilmeyecek!

Yayın Tarih: 11.07.2019 10:07
Özet

Yapılan Yönetmelik değişikliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve diğer fıkralardaki ilgili ibareler yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece bundan sonraki hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması durumunda 3 kriter yerine 2 kriter esas alınacak “İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan” verilmeyecek ve değerlendirme de en fazla 3 puan verilerek değerlendirme yapılacaktır.


27 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2’nci maddesi ile “Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve dördüncü fıkrasındaki “; (c) bendine ilişkin değerlendirmede idarece tutulan kayıt ve tutanaklar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; maddenin ikinci fıkrasındaki “(b) ve (c) bendi kapsamındaki kriterlerin” ibaresi “(b) bendindeki kriterin” şeklinde değiştirilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinde (KİGT) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile Tebliğin 70.1.3. üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır;

“70.1.3. İhale tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin yapılacak değerlendirmede, ihaleyi yapan idare tarafından tutulan tutanaklar ve resmi belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacaktır. Kendisi veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı, ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış istekliler ile bu süre içinde taahhütte bulunmuş ancak hakkında yukarıda belirtilen gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilecektir.”

          Bilindiği gibi hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması durumunda en avantajlı teklifin belirlenmesinde 28.05.2015 tarihinde Yönetmelik değişikliği ile puanlama yöntemi getirilmiştir. Getirilen bu yeni yöntemde üç kriter değerlendirilerek puanlama yapılmakta en fazla puan alan istekli üzerine ihale bırakılmaktaydı. En fazla dört puanın verilebildiği bu yöntemde de eşitlik bozulmaz ise kura aşamasına geçilmekte, kura da birinci ve ikinci teklif sahibi belirlenerek ihale sonuçlandırılmaktaydı.

Sonuç

Yapılan Yönetmelik değişikliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve diğer fıkralardaki ilgili ibareler yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece bundan sonraki hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması durumunda 3 kriter yerine 2 kriter esas alınacak “İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan” verilmeyecek ve değerlendirme de en fazla 3 puan verilerek değerlendirme yapılacaktır. 

Üst Konuları: Hizmet Alımları

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap