Hizmet alımı ihalesinde engelli personel nasıl çalıştırılır, hesabı nasıl yapılır?

Yayın Tarih: 07.02.2017 12:02
Özet

İl özel idaresine hizmet alımı ile vasıflı (kamyon şoförü greyder operatörü) 65 adet işçi alacağız, ihaleye 65+2 engelli işçi diye mi çıkılmalı, yada engelli işçi için ayıca bir alım mı yapılmalı, yada hizmet alımı yaptığımız için engelli işçi hiç mi alınmamalı. şimdiden teşekkürler.


İl özel idaresine hizmet alımı ile vasıflı (kamyon şoförü greyder operatörü) 65 adet işçi alacağız, ihaleye 65+2 engelli işçi diye mi çıkılmalı, yada engelli işçi için ayıca bir alım mı yapılmalı, yada hizmet alımı yaptığımız için engelli işçi hiç mi alınmamalı. şimdiden teşekkürler.


Benzer Yazılar

Cevabımız

4857 sayılı İş Kanunun 30’uncu maddesine göre; “Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz. Ayrıca engelliler, sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamaz.”

Kamu İhale Genel Tebliği’nin  “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinin 78.28 alt bendinde;” İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır. İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

İhalenizde (engelli işçi sayısı dâhil) toplam 65 işçinin çalıştırılacağı, bu nedenle 65 işçinin yüzde 3’ünün (1,95) (Oranın hesaplanmasında yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürüleceğinden) 2 personelin engelli işçi olarak çalıştırılması, idari şartnamede (İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,) belirtilmesi, birim fiyat teklif cetvelinde aşağıdaki örnekte görüleceği üzere satır açılması gerekmektedir.

Çalıştırılacak engelli işçiler açısından işinize ilişkin ağır ve tehlikeli işler kapsamına giriyor ve engelli işçi ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair rapor aldıysa çalışmaması için hiçbir neden  olmadığı değerlendirilmektedir.

İhale dokümanında engelli işçi ile ilgili hüküm konulmaz ve teklif cetvelinde satır açılmaz ise mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle ihaleniz iptal edilebilir.

Örnek teklif cetveli kısmı

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Kamyon Şoförü

Ay

 

2

Şoför-operatör-Düz İşçi (Engelli)

Ay

3

Greyder operatörü

AyİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap