İhale komisyonu ihale usulüne itiraz edebilir mi?

Yayın Tarih: 01.03.2016 11:03
Özet

Merhaba hocam. idarede oluşan ihtiyaç üzerine, ilgilil kurum/birim yaklaşık maliyeti tespit eder, ihale onayı alır…ve iş ihale edilmek üzere bize gelir.. gelen ihale onayında ihale usulü açıkça yazıyor.açık ihale yada pazarlık usulü ihale şeklinde… ekap giriş yapıldıktan sonra ilan hazırlanır..ilandan sonra ihale komisyonu oluşturulur ve o güne kadar yapılan işlemlerin yer aldığı İHALE DOSYASI nın […]


Merhaba hocam. idarede oluşan ihtiyaç üzerine, ilgilil kurum/birim yaklaşık maliyeti tespit eder, ihale onayı alır…ve iş ihale edilmek üzere bize gelir.. gelen ihale onayında ihale usulü açıkça yazıyor.açık ihale yada pazarlık usulü ihale şeklinde… ekap giriş yapıldıktan sonra ilan hazırlanır..ilandan sonra ihale komisyonu oluşturulur ve o güne kadar yapılan işlemlerin yer aldığı İHALE DOSYASI nın bir nüshası komisyon üyelerine verilir… sanırım, bu konuda ilimizde birkaç sorun olmuş…sayıştay yada kurum müfettişleri bu konuda rapor tutmuşlar.. gerekçe ise şu: ihale komisyonu üyesi olarak , sen bu işin pazarlık usulü ile yapılmasını neden kabul ettin… sorum şu: ihale komisyonu üyesi, ihalenin açık ihale yada pazarlık usulü ihale olmasına itiraz edebilirmi…yada etmesi gerekirmi… saygılar .


Cevabımız

İhale usulü  ilgili birim tarafından belirlenir ve ihale onay belgesine yazılır ve ihale yetkilisi tarafından onaylanır. .  Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde bu usulün kullanılmasının gerekçesi ihale onay belgesinde açık olarak belirtilir ve var iserek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgeler ihale onayının ekine konulur. İhale komisyonu görevlendirildiği ihalede, kendisine verilen ihale dokümanı çerçevesinde verilen tekliflere göre karar verir. İhale komisyonunun ihale usulünü belirleme veya değiştirme, sorgulama vb. yetkisi yoktur. Bu yetki esasen ihale yetkilisi ve bu teklifi yapan gerçekleştirme görevlisi sorumluluğundadır.

Kolaylıklar diliyorum.



İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap