İhale yetkilisince ihale onaylandıktan sonra ihale üzerinde kalan istekli sözleşmeye davet edilmedi, bundan sonra süreç nasıl işler?

Özet

ihale yetkilisince ihale kararı onaylandıktan sonra kesinleşen ihale kararı isteklilere bildirildi itiraz süresi olan 10 gün doldu. sözleşmeye davet yapılacağı gün üst birimden yazı geldi ve yazıda ihale aşamasında olan ihalelerin iptal edilmesi bildirildi. Bundan dolayı davet yapılmadı sözleşme imzalanmadı bundan sonra süreç nasıl devam eder. teşekkürler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale yetkilisince ihale kararı onaylandıktan sonra kesinleşen ihale kararı isteklilere bildirildi itiraz süresi olan 10 gün doldu. sözleşmeye davet yapılacağı gün üst birimden yazı geldi ve yazıda ihale aşamasında olan ihalelerin iptal edilmesi bildirildi. Bundan dolayı davet yapılmadı sözleşme imzalanmadı bundan sonra süreç nasıl devam eder. teşekkürler

Cevabımız

Sizin ihale sürecinde yaptığınızı özetlersek, ihale komisyonu karar aldıktan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirledikten sonra ihale yetkilisi komisyon tarafından alınan ihale kararını onaylamış, itiraz süresi olan 10 günlük süre geçmiş ve sözleşme imzalama aşamasına gelinmiş, bu aşamada ihale sürecinde ortaya çıkan herhangi hukuka aykırılık yok ise (örneğin ön mali kontrole tabi ise ön mali kontrolde ihale ve sözleşmeye ilişkin aykırılık tespit edilmiş olabilir)  sözleşmeye davetin yapılarak sözleşmenin imzalanması gerekir. idare bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara  tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında varsa cezai, mali ve disipline ilişkin hükümler uygulanır.

Hukuka uygun olmayan biri durumun sonradan tespiti halinde ihale yetkilisi verdiği onayı kaldırarak ihaleyi iptal etme yetkisi bulunmaktadır. Söz konusu iptal gerekçesinin makul ve kabul edilebilir olması gerekir. Aksi taktirde ihale üzerinde kalan istekli veya menfaati olan istekliler itirazen önce idareye, idarece reddedlmesi halinde ihalenin iptalinin iptali için Kamu İhale Kuruluna itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap