İhalede en fazla ne kadar zeyilname düzenlenebilir? Zeyilname düzenlenme sayısında sınır var mıdır?

Özet

Merhaba, Yarın bir ihalemiz var, ihalemizde ekap üzerinden teknik şartnamede değişiklik sebebiyle zeyilname düzenledik ancak zeyilname yayımlandıktan sonra tam olarak ekap^ta yansımamamış bundan dolayı toplamda 5 tane zeyilname düzenlemiş olduk, tabi bunların hepsi ihale tarihinden 10 gün öncesinde gerçekleşti. Firmanın bir tanesi bu kadar fazla zeyilname düzenleyemezsiniz diyerek itiraz etti, sorum şu zeyilname düzenlemenin bir […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Yarın bir ihalemiz var, ihalemizde ekap üzerinden teknik şartnamede değişiklik sebebiyle zeyilname düzenledik ancak zeyilname yayımlandıktan sonra tam olarak ekap^ta yansımamamış bundan dolayı toplamda 5 tane zeyilname düzenlemiş olduk, tabi bunların hepsi ihale tarihinden 10 gün öncesinde gerçekleşti. Firmanın bir tanesi bu kadar fazla zeyilname düzenleyemezsiniz diyerek itiraz etti, sorum şu zeyilname düzenlemenin bir sınır var mıdır? En fazla kaç tane zeyilname düzenleyebiliriz? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevabımız

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde "İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddsine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür." denilmektediri.

Bu anlamda, ihale tarihinden en az 10 gün öncesine kadar yapıldıktan sonra zeyilname düzenlenmesi için bir sayı sınırı yoktur. İdare ihtiyacına maddi veya teknik hatalar veya eksiklikleri tespit ederek veya idareye yazılı olarak bildirildiği taktirde ihale dokümanında yapılacak değişiklikler olarak adlandırılan zeyilnamenin sayı olarak sınır yoktur. İdare yukarıdaki gerekçelerle isterse 1 zeyilnamede tamamını düzenleyebilir veya peyderpey fark edilmiş ise ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar 10 kere bile düzenleyebilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap