İhalede teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklif ettiği bedellerin kesinleşen ihale kararında yazılıp yazılamayacağı

Yayın Tarih: 10.05.2016 06:05
Özet

Merhaba üstadım. İhalede teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin (aritmetik hata nedeniyle) teklif ettiği bedellerin kesinleşen ihale kararında yazılıp yazılamayacağı konusunda bilgi verebilir misiniz üstadım?


Merhaba üstadım. İhalede teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin (aritmetik hata nedeniyle) teklif ettiği bedellerin kesinleşen ihale kararında yazılıp yazılamayacağı konusunda bilgi verebilir misiniz üstadım?


Cevabımız

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. İkinci aşamada ise belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklif ettikleri bedellerin kesinleşen ihale kararında yazılmasında herhangi bir mahsur bulunmamakta aksine ihale kararında hangi belgelerde ne tür yanlışlıkların olduğunun yazılması gerekmektedir. Aritmetik hata açısından ise teklif mektubundaki tutar ile teklif cetvelindeki toplam tutar tutuyor ise açıklanmasında mahsur bulunmamaktadır. Ancak diğer hallerde teklif edilen bedel hatalı olacağı, teklif cetvelindeki tutarın hangisi olduğunun istekliye sorulamayacağı ve düzeltme imkanı olmadığı düşünüldüğünde açıklanmasının diğer istekliler açısından hatalı olarak değerlendirilmesine sebebiyet vereceğinden açıklanmamasının doğru olmayacağı değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap