İhalelerde İdarenin takdir yetkisinin sınırı nedir?

Yayın Tarih: 16.11.2015 02:11
Özet

Merhabalar üstadım. İdarelerin takdir yetkisinin sınırı nedir? bir ihaleyi sonuçlandırdıktan sonra, benzer bir ihalenin KİK kararı emsal kabul edilerek ihale iptal edilebilir mi? idarelerin verdiği yanlış karardan dönmeleri söz konusu olduğunda bunun bir süresi var mıdır? Teşekkür ederim.


Merhabalar üstadım. İdarelerin takdir yetkisinin sınırı nedir? bir ihaleyi sonuçlandırdıktan sonra, benzer bir ihalenin KİK kararı emsal kabul edilerek ihale iptal edilebilir mi? idarelerin verdiği yanlış karardan dönmeleri söz konusu olduğunda bunun bir süresi var mıdır? Teşekkür ederim.


Üst Konuları: İdarenin Takdir Yetkisi

Benzer Yazılar

Cevabımız

İhale yetkilisinin, ihale komisyonu kararları üzerine ihaleyi onaylamayıp iptal etme yetkisine sahip olduğu kuşkusuz olmakla birlikte, idarenin bu konudaki takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanması, diğer bir deyişle, ihalenin onaylanıp onaylanmaması noktasında, makul ve meşru sebepleri dikkate alarak karar vermesi gerekmektedir. Kamu yararının ve hizmet gereklerinin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetimi ise yargı yerlerince yapılabilecektir.

İhale işlemleri bakımından takdir yetkisinin denetiminde, 4734 sayılı Kanun'un 5. maddesindeki temel ihale ilkelerinin gözetilmesi gerektiği gibi idare hukukuna hâkim olan hukukî güvenilirlik, idarî istikrar gibi ilkelerin de dikkate alınması zorunludur. Diğer yandan, kamu yararının gerçekleşmesi bakımından idare tarafından, daha önce yapılan ihalelerde oluşan teklif bedelleri, kırım oranları ve katılımcı sayısı gibi kriterlerin dikkate alınarak takdir yetkisinin kullanılmasında hukukî bir engel bulunmamaktadır.

KİK Kararları somut başvurulara göre alındığından düzenleyici karar olmadığı sürece emsal teşkil etmez söz konusu karar idareyi, başvuran istekliyi ve diğer isteklileri bağlar bunun dışındakileri bağlamaz ancak KİK belirli konularda aynı veya benzer kararı alıyorsa (ki alıyor) bu konu istikrarlı ve emsal karar olabilecek kararlar mevcuttur. Aynı zamanda aynı konu ile ilgili farklı kararlar verdiği de görülmektedir.

İdare hukukunun temel prensibi olan mevzuata aykırı eylem ve işlemi her zaman geri alabilir, düzeltilebilir. (Bu konuda süre genellikle dava açma süresidir) şekilde ve usulde paralellik ilkesi gereği yapılan hatalı işlem aynı usul ile geri alınmalı veya düzeltilmelidir.

Kolaylıklar diliyorum. 

Not: Lütfen her bir soruyu ayrı soru başlığı şeklinde soralım böylece hem başlıkta gözükür hemde diğer kullanıcılarında benzer soruları cevaplanmış olur. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap