İhaleyi yapan kurumla aynı şehirde işgal edilmesi ihalede yeterlik kriteri olarak istenebilir mi?

Özet

Mal Alım ihalelerinde, isteklilerin ihaleyi yapan idarenin bulunduğu şehirde iştigal etmesinin zorunlu yapılması ve İdari Şartnamenin 7. maddesinde buna ilişkin belge talep edilmesi istenmesi mevzuata uygun mudur? İhale konusu mal garanti ve servis hizmeti gerektirmeyen tüketim malzemesidir. Buna ilişkin örnek karar var mıdır?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal Alım ihalelerinde, isteklilerin ihaleyi yapan idarenin bulunduğu şehirde iştigal etmesinin zorunlu yapılması ve İdari Şartnamenin 7. maddesinde buna ilişkin belge talep edilmesi istenmesi mevzuata uygun mudur? İhale konusu mal garanti ve servis hizmeti gerektirmeyen tüketim malzemesidir. Buna ilişkin örnek karar var mıdır?

Cevabımız

Mal Alım ihalelerinde, isteklilerin ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin sınırları içerisinde bulunmasının yeterlik kriteri oalrak idari Şartnamenin 7'nci. maddesinde istenmesi söz konusu işin niteliğine göre değişmektedir. Örneğin eğer bir akaryakıt işi ise ve sadece bir bir seferlik teslim olmayıp devamlı bir şekilde alım yapılacak ise burada istenmesinde bir mahsur bulunmadığı ancak sizin de belirttiğiniz gibi eğer ihale konusu mal garanti ve servis hizmeti gerektirmeyen tüketim malzemesi şeklinde bir mal alımı ise burada isteklilerin idarenin bulunduğu ilin sınırları içerisinde bulunmasının pratikte bir anlamı bulunmadığından rekabeti engeller nitelikte bir yeterlik kriteri olduğu anlaşılmaktadır.. Buna ilişkin örnek karar en yakın sürede sitemize eklenecek ve tarafınıza bilgi verilecektir. 

Kolaylıklar dliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap