İş bitirme belgesi bir kereye mahsus mu verilir? EKAP^a kaydedilmemiş iş bitirme belgeleri geçerliliğini kaybeder mi?

Yayın Tarih: 19.01.2017 05:01
Özet

İş Bitirme Belgesini hazırlayan kurum söz konusu belgeyi sadece 1 kereye mahsus mu verebilir? Kaybedilen İş Bitirme belgesi tekrar verilebilir mi? Ayrıca 01.07.2016 tarihine kadar EKAP^a kaydedilmemiş İş Bitirme Belgeleri geçerliliğini kaybeder mi? İhalelerde kullanılabilir mi? Saygılar


İş Bitirme Belgesini hazırlayan kurum söz konusu belgeyi sadece 1 kereye mahsus mu verebilir? Kaybedilen İş Bitirme belgesi tekrar verilebilir mi? Ayrıca 01.07.2016 tarihine kadar EKAP^a kaydedilmemiş İş Bitirme Belgeleri geçerliliğini kaybeder mi? İhalelerde kullanılabilir mi? Saygılar


Cevabımız

1. Yüklenicinin veya alt yüklenicinin iş bitirme belgesi almak amacıyla belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması halinde, başvuru tarihinden itibaren 20 iş günü içinde iş bitirme belgesinin düzenlenmesi zorunludur. Dolayısıyla birden fazla alınabilir, kaybedilen iş bitirme belgeleri tekrar düzenlettirilebilir. Başvuru halinde ilgili idarenin bu başvuruyu karşılaması zorunludur.

2. EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 01/07/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İhale ilanı veya pazarlık ihalesi için davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş bitirme belgesi bulunuyor ise EKAP’a kayıt edilmesi halinde kullanılabilir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap