İş Bitirme Belgesi kaç nüsha olarak düzenlenip imzaya sunulmalıdır? Firmaya tek nüsha verilmesi yeterli midir?

Özet

Merhaba. İş Bitirme Belgesi kaç nüsha olarak düzenlenip imzaya sunulmalıdır? Firmaya tek nüsha verilmesi yeterli midir?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. İş Bitirme Belgesi kaç nüsha olarak düzenlenip imzaya sunulmalıdır? Firmaya tek nüsha verilmesi yeterli midir?

Cevabımız

İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından ise iş deneyim belgesi olarak sözleşme, fatura ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler sunulur.

Belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluş, herhangi bir başvuru olmaksızın iş bitirme belgesi düzenleyebilir. Ancak, yüklenicinin iş bitirme belgesi almak amacıyla belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması halinde, başvuru tarihinden tarihten itibaren 20 iş günü içinde iş bitirme belgesinin düzenlenmesi zorunludur. İş bitirme belgeleri KDV ve asgari ücret fiyat farkı hariç, iş eksilişi veya iş artışı dâhil düzenlenir.Bu genel bilgiden sonra iş bitirme belgesi için şu kadar nüsha düzenleneceğine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Tek nüsha yükleniciye verilebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap