İŞ DENETLEME BELGESİ (GEÇİCİ KABUL TARİHİ: 1984)

Yayın Tarih: 10.08.2017 10:08
Özet

1983-1984 yıllarında yapım işinde denetle görevinden dolayı bu tarihte şahsa verilen iş denetleme belgesi, bugün itibariyle (2017) yaklaşık olarak 33 sene geçmiş olmasına rağmen EKAP^a kaydedilebilir mi? Olumlu/Olumsuz sebebi nedir? Saygılar…


1983-1984 yıllarında yapım işinde denetle görevinden dolayı bu tarihte şahsa verilen iş denetleme belgesi, bugün itibariyle (2017) yaklaşık olarak 33 sene geçmiş olmasına rağmen EKAP^a kaydedilebilir mi? Olumlu/Olumsuz sebebi nedir?

Saygılar…


Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Genel Teb/30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir. 

Buna göre 33 yıllıkda olsa EKAP  kaydı gerekirİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap