İş deneyiminde isteklinin teklifinde verebileceği en fazla tutar nasıl hesaplanır?

Yayın Tarih: 25.01.2017 03:01
Özet

Hizmet alımı açık ihalede idari şartnamemizde teklif bedelinin %25 i kadar iş deneyim belgesi sunma şartı koyuldu. isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi ₺100  (2012 yılında), ekaptan güncelleyince ₺150 bulunuyor. buna göre bu istekli en çok ₺400'lik mi, yoksa ₺600'lik mi teklif verebilir?


Hizmet alımı açık ihalede idari şartnamemizde teklif bedelinin %25 i kadar iş deneyim belgesi sunma şartı koyuldu. isteklinin sunduğu iş deneyim belgesi ₺100  (2012 yılında), ekaptan güncelleyince ₺150 bulunuyor. buna göre bu istekli en çok ₺400'lik mi, yoksa ₺600'lik mi teklif verebilir?


Üst Konuları: İş Deneyimi (Hizmet)

Cevabımız

Güncellenen iş deneyim belgesi esas alınarak teklif ettiği tutarın ihale dokümanında belirtilen orandaan fazla olması gerekir. sizin örneğinizde şartnamede %25 iş deneyimi istenmiş ise iş deneyim belgesi ₺100, güncellenen iş deneyim belgesi tutarı ₺150 ise söz konusu isteklinin teklif edebileceği en fazla tutar ₺600'dir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap