İş makinası operatörü hizmet alımı ihalesinde OKAS kodu ne olmalı?

Yayın Tarih: 08.12.2015 08:12
Özet

Günaydın hocam. iş makinası operatörü hizmet almı ihalesinde OKAS kodu ne olmalı…sözleşme sonrasında işe başlanılması aşamasında SGK da sorun mu çıkıyor acaba…


Günaydın hocam. iş makinası operatörü hizmet almı ihalesinde OKAS kodu ne olmalı…sözleşme sonrasında işe başlanılması aşamasında SGK da sorun mu çıkıyor acaba…


Üst Konuları: EKAP

Cevabımız

OKAS, ürün, hizmet yada yapım kategorilerini tanımlamak üzere 9 haneli bir sayı olarak KİK tarafından geliştirilmiş ve ihtiyaç tanımlarken seçilen kodlardır. İhalede kullanılacak iş makinası operatörü hangi alanda çalışacak ise onun işaretlenmesi gerekir. Örneğin operatör Su Dağıtımı Ve İlgili Hizmetlerde çalıştırılacak  ise  65100000-4  kodu, Kanalizasyon, Atık, Temizleme Ve Çevre Hizmetleri ile ilgili çalıştırılacak ise 90000000-7 kodu, İnşaat İle İlgili Hizmetlerde çalıştırılacak ise 71500000-3 kodunun seçilmesi gerekmektedir.

SGK açısından ise Eskiden tehlike oranlarına göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları (KVSK) prim oranı değişiyordu ancak  5510 sayılı Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın KVSK Prim Oranı % 2 olarak  uygulandığından personel nerede çalıştırılırsa çalıştırılsın (operatör nerde çalışırsa) KVSK prim oranı %2 olacağından sorun olmayacaktır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap