İş ortaklığı beyannamesinde sözleşmenin fesih yetkisinin ihaleyi yapan idare yerine başka bir idare adının belirtildiği durumda nasıl işlem yapılması gerekir?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-3679 Kararında: 4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, sözleşmenin idarece feshi yetkisinin sözleşmeyi yapan idarede olduğu, geçici/kesin teminatın gelir kaydedilmesi hususunda ise 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetkinin ihaleyi yapan idareye ait olduğu, başvuru sahibince teklif dosyasında sunulan iş ortaklığı beyannamesinde, “…sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-3679 Kararında:

4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, sözleşmenin idarece feshi yetkisinin sözleşmeyi yapan idarede olduğu, geçici/kesin teminatın gelir kaydedilmesi hususunda ise 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetkinin ihaleyi yapan idareye ait olduğu, başvuru sahibince teklif dosyasında sunulan iş ortaklığı beyannamesinde, “…sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yetkili olacağını yetkili olacağı…” ifadesinin yer alması ile sözleşmenin feshi ve teminatların gelir kaydedilmesi hususlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasının mümkün olmadığı, iş ortaklığı beyannamesinde böyle bir ifadeye hiç yer verilmemiş olsaydı dahi, söz konusu hususlarda ihale mevzuatı gereği ihaleyi yapan idarenin yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap