ihale-soru-cevap-logo.png

" adının " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişi tacir olan başvuru sahibinin ticaret unvanının “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğu, teklif dosyasında yer alan bütün belgelerin Batuhan Ballanlı tarafından düzenlendiği, teklif belgeleri bütün olarak değerlendirildiğinde teklif sahibinin “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğunun açık olarak anlaşılabildiği, bu nedenle teklif mektubunun ”Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün sehven “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulmasının teklifin esasını etkileyecek << Devamını Oku>> [51]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-1862 Sayılı Kararında: İhale dokümanı kapsamında yer alan Standart Form KİK023.1/Y’de; “İdarenizce ihaleye çıkarılan Patnos ilçesi … köyü 12 derslikli ilköğretim okulu işine istekli sıfatıyla katılacak olan…” ifadesinin yer aldığı, ihale ilanı, idari şartname ve ihale dokümanında ihale isminin aynı şekilde ifade edildiği, iki belge arasında farklılığın; “Patnos” ifadesinin, “P << Devamını Oku>> [818]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.III-5179 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde "Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu ihale Kurumu yetkilidir… ilgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez" hükmü, Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde "Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu […] << Devamını Oku>> [639]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-3376  Sayılı Kararında: Dolayısıyla, …’ın idareye sunduğu geçici teminat mektubunda işin adındaki eksikliğin somut durumda teklifin esasına ilişkin bir aykırılık oluşturmadığı, ihale ilanının başlığında ve ihale dokümanındaki işin miktarı ve türü kısmında yer alan ibarelerin sehven işin adı olarak algılanabileceği, idarece aynı zaman diliminde yapılan ihaleler içinde benzer isimde başka bir ihalenin […] << Devamını Oku>> [650]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-816 Sayılı Kararında: Teminat mektubu metninde işin adı kısmına; ihale konusu işin adı için zeyilname ile düzeltilen işin adı yerine ilanda yer verilen metnin yer aldığı, ancak ihale konusu işin bu haliyle de tam olarak anlaşılabildiği, bu şekliyle mektupta garanti edilen riskinde tanımlanmış olduğu, bir diğer ifade ile girdiği borç ilişkisinde isteklinin […] << Devamını Oku>> [594]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.I-76 Sayılı Kararında: İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde Muhasebe Müdürlüğünden alınmış olan makbuzun yeterli olacağı belirtilmiş olup makbuz üzerinde idarenin ve ihalenin adının yazılmasının zorunlu olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminatın teklif bedelinin %3 ünü karşıladığı, muhasebe müdürlüğ&u << Devamını Oku>> [684]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi E...e Mekanik Mühendislik İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin, teklif ekinde sunulmuş olan geçici teminat mektubunda işin adının yanlış yazılmış olması gerekçe gösterilerek değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmış olup, söz konusu geçici teminat mektubu incelendiğinde, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Çiğli Şubesince 06.08.2014 tarihli ve 262.100347.555 sayı ile düzenlenmiş olan geçici teminat mektubunun teminat tutarı ve süresinin idari şartnamede belirtile << Devamını Oku>> [1135]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-1862 Sayılı Kararında: İhale dokümanı kapsamında yer alan Standart Form KİK023.1/Y’de; “İdarenizce ihaleye çıkarılan Patnos ilçesi … köyü 12 derslikli ilköğretim okulu işine istekli sıfatıyla katılacak olan…” ifadesinin yer aldığı, ihale ilanı, idari şartname ve ihale dokümanında ihale isminin aynı şekilde ifade edildiği, iki belge arasında farklılığın; “Patnos” ifadesinin, “P << Devamını Oku>> [862]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com