İş ortaklığında hangi durumlarda “ortaklık durum belgesi” sunulması gerekir hangi durumlarda gerekmez?

Yayın Tarih: 28.12.2015 11:12
Özet

Merhaba hocam. hizmet alım ihalesi. a ve b şirketi ortak girişim halinde ihaleye katıldılar.. her iki şirket, ayrı ayrı aldıkları iş deneyimi sundular. a ve b şirketi……iş ortaklığı beyannamesine göre a şirketinin paayı yüzde 51….b şirketinin payı yüzde 49… A ŞİRKETİ YADA B ŞİRKETİ .. her iki şirket ORTAKLIK DURUM BELGESİ sunmak zorundamıdır. yardımcı olmanız […]


Merhaba hocam. hizmet alım ihalesi. a ve b şirketi ortak girişim halinde ihaleye katıldılar.. her iki şirket, ayrı ayrı aldıkları iş deneyimi sundular. a ve b şirketi……iş ortaklığı beyannamesine göre a şirketinin paayı yüzde 51….b şirketinin payı yüzde 49… A ŞİRKETİ YADA B ŞİRKETİ .. her iki şirket ORTAKLIK DURUM BELGESİ sunmak zorundamıdır. yardımcı olmanız ricasıyla….


Üst Konuları: Ortaklık Durum Belgesi

Cevabımız

Bildiğiniz gibi Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

İş bitirme belgesinin iş ortaklığını oluşturan şirketlerin yarısından fazla hissesine sahip ortaklarınağına ait olması halinde iş ortaklığını oluşturun iki şirket için de ortaklık durum belgesi sunulması gerekmektedir. İş bitirme belgesinin tüzel kişiliğe ait olması durumunda gerek bulunmamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap