İş ortaklığında özel ortağın yasaklanarak geçici teminatının irad kaydedildiği durumda, iş ortaklığının sunduğu geçici teminatın tamamı gelir kaydedilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-2787 Kararında: İhale işlem dosyasında bulunan “Geçici teminat mektubunun irat kaydedilmesi” konulu 07.07.2011 tarihli belgede, özel ortağın iş ortaklığındaki % 49 oranındaki hissesi nispetinde geçici teminatın irat kaydedilmesi gerektiği belirtilmektedir. Fakat, iş ortaklığının geçici teminatının tamamıyla özel ortak tarafından karşılandığı ve bir iş ortaklığında yasak fiil veya davranışa diğer ortak veya ortakların iştirakinin bulunmaması […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-2787 Kararında:

İhale işlem dosyasında bulunan “Geçici teminat mektubunun irat kaydedilmesi” konulu 07.07.2011 tarihli belgede, özel ortağın iş ortaklığındaki % 49 oranındaki hissesi nispetinde geçici teminatın irat kaydedilmesi gerektiği belirtilmektedir. Fakat, iş ortaklığının geçici teminatının tamamıyla özel ortak tarafından karşılandığı ve bir iş ortaklığında yasak fiil veya davranışa diğer ortak veya ortakların iştirakinin bulunmaması halinde yalnızca fiil veya davranışı işleyen ortak veya ortaklar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı dikkate alındığında, özel ortağa ait geçici teminatın tamamının irat kaydedilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap