iş yönetme belgesi

Yayın Tarih: 13.01.2016 10:01
Özet

İhalesi Ankara^da yapılan danışmanlık Hizmet alımı işinin yapılma yeri başka bir şehirdir. iş sona erdiğinde, işin yapıldığı şehire bağlı bölge müdür yardımcımız “iş yönetme belgesi” alabilir mi? (ilgili kişinin hakedişlerde imzası yok fakat işin kabul tutanağında imzası var.)


İhalesi Ankara^da yapılan danışmanlık Hizmet alımı işinin yapılma yeri başka bir şehirdir. iş sona erdiğinde, işin yapıldığı şehire bağlı bölge müdür yardımcımız “iş yönetme belgesi” alabilir mi? (ilgili kişinin hakedişlerde imzası yok fakat işin kabul tutanağında imzası var.)


Cevabımız

4734/Belge düzenleme koşulları

MADDE 44 – (1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

………….

ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

d) (Değişik:RG-24/9/2013-28775;Değişik:RG-7/6/2014-29023) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

olarak düzenlenir.

(2) (Değişik:RG-24/9/2013-28775;Değişik:RG-7/6/2014-29023)İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, bu görevlerde bulundukları sürede gerçekleştirilen toplam iş tutarı esas alınarak, daha fazla tutardaki iş kısmına göre düzenlenen tek bir iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenir.

(3) İdarenin izni ile devredilen ve geçici kabulü yapılan işlerde;

a) (Değişik:RG-3/7/2009-27277)Devir öncesinde veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yüklenicilere “yüklenici iş bitirme belgesi”,

b) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

düzenlenir.

Yukarıdaki mevzuatı değerlendirisek işin 05 80 ninde bulunma şartı arandığı için ,kabul tutanağından imzası bulunması tek başına yeterli olmadığından iş yönetme belgesi verilemez.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap