Kanunda belirtilen şartlarda ilan sürelerinin yedi gün ve beş gün kısaltılması idarenin takdirinde midir?

Özet

       Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.I-1028 Sayılı Kararında:       4734 sayılı Kanunun  “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan”  başlıklı 13 maddesinin birinci fıkrasının (b)  bedinin (3) numaralı alt bendinde yer alan; “İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.I-1028 Sayılı Kararında:

      4734 sayılı Kanunun  “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan”  başlıklı 13 maddesinin birinci fıkrasının (b)  bedinin (3) numaralı alt bendinde yer alan; “İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir.” hükmü gereğince ihale ilanının elektronik ortamda yapılması durumunda ilan süresinin 7 gün kısaltılmasına imkan tanındığı, bu sürenin asgari süre olduğu, diğer taraftan ihale dokümanına EKAP üzeriden  doğrudan erişimin sağlanması durumunda ise ilan süresinin 5 gün daha kısaltılmasının mümkün olduğu, anılan şartların sağlanması durumunda ise; ihale tarihinin dokümanda belirtilmesi koşulu ile ilan sürelerinin kısaltılmasının idarelerin takdirinde olduğu, söz konusu işin ihale ilanının 25.10.2010 tarihinde EKAP üzerinden yapıldığı görüldüğünden, idarece ilan süresinin kısaltılarak ihalenin 31.11.2010 tarihinde yapılmasına ilişkin dokümanda yapılan düzenlemenin  mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap