KAT KARŞILIĞI İŞLERDE İŞ DENEYİM BELGESİ VERİLMESİ

Yayın Tarih: 31.10.2016 03:10
Özet

HOCAM MERHABA YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ MADDE 45 E GÖRE "BAŞVURU İÇİN BEDEL İÇEREN SÖZLEŞME İSTENİYOR" MADDE 46 YA GÖRE DE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU FİYATIN %60 KADARI ESAS ALINIR" DİYOR. BEDELİ 46 YA GÖRE BELİRLEYECEK İSEK MADDE 45 TE NİÇİN BÖYLE BİR ZORUNLULUK İSTİYOR. BAŞVURULARDA SÖZLEŞMELERİ İNCELEDİĞİMDE KAT KARŞILIĞI ANLAŞILAN SÖZLEŞMELER HİÇ […]


HOCAM MERHABA YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ MADDE 45 E GÖRE "BAŞVURU İÇİN BEDEL İÇEREN SÖZLEŞME İSTENİYOR" MADDE 46 YA GÖRE DE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU FİYATIN %60 KADARI ESAS ALINIR" DİYOR. BEDELİ 46 YA GÖRE BELİRLEYECEK İSEK MADDE 45 TE NİÇİN BÖYLE BİR ZORUNLULUK İSTİYOR. BAŞVURULARDA SÖZLEŞMELERİ İNCELEDİĞİMDE KAT KARŞILIĞI ANLAŞILAN SÖZLEŞMELER HİÇ BİRİNDE BEDEL YOK NASIL BİR YOL İZLEMEMİZ GEREKİYOR. TEŞEKKÜR EDERİM.


Cevabımız

İş deneyim tutarının tespiti

MADDE 46 – (6) (Ek fıkra:RG-7/6/2014-29023) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.

Belge için başvuru

MADDE 45 – (1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

b)(Değişik:RG-7/6/2014-29023) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 45/ b maddesinde; kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri için belirtiğiniz gibi bedel içeren sözleşmeden bahsediliyor bunu 45/6 maddeye göre değerlendirdiğimizde ;

Yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınarak idareler tarafından işlem yapılması gerekir.

Örneğin, inşaatın yüzölçümü 10.000m2

Yıl .2012

Kat karşışığı iş merkezi yapılması işi olsun bu yapı türü anılan tebliğin IV. Sınıf Yapılar /B grubu yapılar kısmında yer olmaktadır.2012 yılındaki Yapının Birim Maliyeti695 TL/m2 olduğundan

Sözleşme bedeli:10.000*695*% 60: 4.170.000 TL olacaktır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap