Kesin teminata ihtiyati tedbir kararı konulabilir mi?

Yayın Tarih: 09.09.2016 05:09
Özet

Merhaba, İdaremizde ihale yaptık ihalemize katılan istekli ile sözleşme imzalandı ancak sözleşme hükümlerini yerine getirmedi, kesin teminatı gelir kaydedecektik ancak istekli mahkemeden ara karar aldırarak kesin teminat üzerine ihtiyati tedbir koydurmuş, kesin teminat üzerine ihtiyati tedbir konulabilir mi, idare olarak bu durumda ne yapılması gerekir?


Merhaba, İdaremizde ihale yaptık ihalemize katılan istekli ile sözleşme imzalandı ancak sözleşme hükümlerini yerine getirmedi, kesin teminatı gelir kaydedecektik ancak istekli mahkemeden ara karar aldırarak kesin teminat üzerine ihtiyati tedbir koydurmuş, kesin teminat üzerine ihtiyati tedbir konulabilir mi, idare olarak bu durumda ne yapılması gerekir?


Üst Konuları: Kesin Teminat

Cevabımız

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 34’üncü maddesine göre “Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmüne göre idarenin elinde bulunan kesin teminata ihtiyati tedbir konulması mümkün değildir. İdarece Kanun hükmü gerekçe gösterilerek söz konusu mahkeme kararına itiraz edilmesi gerekecektir. Mahkeme de Kanun maddesini dikkate alarak kesin teminat üzerine konulmuş ihtiyati tedbiri kaldıracağı değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap