KİK’in itirazen şikayet üzerine aldığı kararlar idarece kaç gün içinde uygulanması zorunludur?

Yayın Tarih: 24.02.2017 10:02
Özet

İtirazen şikayet başvurusunda bulunduğumuz bir ihalede kik düzeltici işlem kararı verdi.İdare bu konuda ne kadar süre içinde işlem yapabilir?Kik in kararını uygulamak zorunda mı?Uygulamazsa ne yapabiliriz?


İtirazen şikayet başvurusunda bulunduğumuz bir ihalede kik düzeltici işlem kararı verdi.İdare bu konuda ne kadar süre içinde işlem yapabilir?Kik in kararını uygulamak zorunda mı?Uygulamazsa ne yapabiliriz?


Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Kanunun 56’ncı maddesinin İle İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 23’üncü maddesi gereğince; İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.

Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.”

Bu kapsamda idareler kararın kendilerine tebliğinden itibaren derhal Kurul kararının gereğini yerine getirmeleri zorunludur. Bunun için bir süre öngörülmemiş olup hemen uygulama ilkesi gereği idarenin yerine getirmesi için bir süre aralığı belirtilmemiştir.

Yukarıdaki durumların dışında idare ihaleyi iptal eder ise ihalenin iptalinin iptali için direk olarak itirazen şikayet yoluyla KİK’e doğrudan başvurulması gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap