Kısmi kabul nasıl anlaşılır?

Yayın Tarih: 27.02.2017 06:02
Özet

İhale yoluyla mal alımına ilişkin sözleşme tasarısının ödemeyi düzenleyen maddesinde; "her ay sonu itibarıyla teslim edilen ve idare tarafından kabul edilen mal miktarına göre hakediş düzenleneceği" ifadesi idare tarafından kısmi kabul yapılacağı anlamına mı gelmektedir. Eğer bu anlama geliyor ise sözleşmenin kabulü düzenleyen maddesinde de buna paralel olarak kısmi kabul yapılacağının belirtilmesi gerekmez mi? Teşekkürler.


İhale yoluyla mal alımına ilişkin sözleşme tasarısının ödemeyi düzenleyen maddesinde; "her ay sonu itibarıyla teslim edilen ve idare tarafından kabul edilen mal miktarına göre hakediş düzenleneceği" ifadesi idare tarafından kısmi kabul yapılacağı anlamına mı gelmektedir. Eğer bu anlama geliyor ise sözleşmenin kabulü düzenleyen maddesinde de buna paralel olarak kısmi kabul yapılacağının belirtilmesi gerekmez mi? Teşekkürler.


Cevabımız

Alınacak mal/malların kısım kısım ve değişik zamanlarda teslim edileceği öngörülmüş ise bunun sözleşmede belirtilmesi, buna ilişkin teslim hangi miktarda malların, hangi tarihlerde, nereye vs..teslim edileceğine ilişkin kısımların konulması gerekmektedir. Örneğin

Kısımlar

Teslim miktarı

Teslim tarihi

Teslim yeri

  1. Kısım

 

 

 

  1. Kısım

 

 

 

  1. Kısım

 

 

 

  1. Kısım

 

 

 

Daha sonra yüklenici tarafından tamamlanan her kısım için sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı takdirde taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabileceğine ilişkin başvuru yapılarak ilgili kısmın teslim edildiği ve kabule hazır olduğu belirtilerek dilekçesini verir.

Sizin belirtmiş olduğunuz gibi “her ay sonu itibarıyla teslim edilen ve idare tarafından kabul edilen mal miktarına göre hakediş düzenleneceği” belirtilmiş ise iş kısımlara ayrılmış olmasa ve yukarıda belirtmiş olduğu şekilde kısımlara ayrılmış olmasa bile sözleşmedeki bu ifadeden zımnen kısmi kabul yapılacağının öngörülmüş olduğu anlaşılmaktadır.  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap