Kısmi teklife açık alan mal alımı ihalesinde KİK payı hesaplama

Özet

Hocam kolaylıklar diliyorum.Kısmi teklife açık olarak gerçekleştirdiğimiz ihalede 12 kısım itibari ile 2 yüklenici ile 6 kısım bir yüklenici ile 6 kısım diğer yüklenici ile ayrı ayrı sözleşme imzalanacak olup,1.yükleniciye ait bir kısma ait tutar KİK Onbindebeş payına tekabül ediyor bu durumda sadece bu kısım için mi Onbindebeş payı tahsil edilecek yoksa avantajlı olduğu tüm […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam kolaylıklar diliyorum.Kısmi teklife açık olarak gerçekleştirdiğimiz ihalede 12 kısım itibari ile 2 yüklenici ile 6 kısım bir yüklenici ile 6 kısım diğer yüklenici ile ayrı ayrı sözleşme imzalanacak olup,1.yükleniciye ait bir kısma ait tutar KİK Onbindebeş payına tekabül ediyor bu durumda sadece bu kısım için mi Onbindebeş payı tahsil edilecek yoksa avantajlı olduğu tüm kısımların toplamı üzerinden mi, tahsil edilecek? Ve ayrıca sözleşme imzalanacak her kısım için ayrı ayrı damga vergisi ve karar pulu tahsil edilmeli? Yoksa avantajlı olduğu tüm kısımlar üzerinden mi tahsil edilmeli?Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim

Cevabımız

Kamu İhale Kanunun 53’üncü maddesinin (J) bendine göre; Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (Üçyüzdoksanbindörtyüzyirmibeş Türk Lirasını)* aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)

Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.4.3. maddesine göre ise, İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.

Buna göre idari şartnamenizde kısmı teklifler için ayrı ayrı sözleşme imzalanacağı öngörülmemiş ise isteklinin ihalede birden fazla aldığı kısımlar için tek sözleşme imzalanacağından dolayı 390.425.- TL'yi aşan sözleşmeler için sözleşme bedelinin onbinde beşi kadar KİK payı alınması gerekmektedir, bu rakam aşılmamış ise kik payı alınmayacaktır.

idari şartnamenizde kısmı teklifler için ayrı ayrı sözleşme imzalanacağı öngörülmüş ise her bir kısım için ayrı  ayrı ihale kararına ilişkin damga vergisi ve sözleşme damga vergisi alınacaktır.  Tek sözleşme imzalanmış ise tek sözleşme üzerinden damga vergisi alınacaktır. 

Kolaylıklar diliyorum.

 


* Kamu İhale Kurumu’nun 2017/1 sayılı Tebliği ile 21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 01.02.2017 – 31.01.2018 dönemini kapsamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap