Muayene kabul yapıldıktan sonra idareye itiraz edilebilir mi?

Yayın Tarih: 12.08.2015 12:08
Özet

49 kalem fitness aletleri alımı ve montajı ihalesi yapıldı. Süresi içerisinde ihaleye itiraz falan olmadı. Biz ihale kalan firma ile sözleşme imzaladık,muayene kabul komisyonu oluşturuldu,muayene kabul komisyonu malzemeleri teslim aldı. Rapor tutuldu. Yüklenici firma fatura kesti ödeme yapılacak.Fakat; ihaleye istekli olarak katılan diğer firma gitmiş fitness malzemelerini incelemiş teslim edilen malzemelerin teknik şartnameye uygun olmadığı […]


49 kalem fitness aletleri alımı ve montajı ihalesi yapıldı. Süresi içerisinde ihaleye itiraz falan olmadı. Biz ihale kalan firma ile sözleşme imzaladık,muayene kabul komisyonu oluşturuldu,muayene kabul komisyonu malzemeleri teslim aldı. Rapor tutuldu. Yüklenici firma fatura kesti ödeme yapılacak.Fakat; ihaleye istekli olarak katılan diğer firma gitmiş fitness malzemelerini incelemiş teslim edilen malzemelerin teknik şartnameye uygun olmadığı yönünde, idaremize itirazen şikayet başvurusunda bulundu. şimdi bu aşamada şikayet başvurusu değerlendirilmeli mi dir? nasıl bir yol izlemek gerekir?


Benzer Yazılar

Cevabımız

İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür. Dolayısıyla burada istekli şikayetini en son kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren 21-b/c bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde on gün içerisinde yapması gerekmektedir. Söz konusu süre hak düşümü süresi olup bu süre geçtikten sonra itiraz edilemez. Bu şekilde bir itiraz var ise idarece itiraz reddedilir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap