Mücavir alan dışına hizmet götürülebilir mi?

Yayın Tarih: 14.04.2017 03:04
Özet

Selam hocam, Büyükşehir belediyesi olmayan bir ilçe belediyesinin sınırlarında Mücavir alan olmayan çevre köylerine yoğun istek üzerine Meclis Kararı yada farklı bir sekilde (Başkanlık oluru gibi) hizmet götürülebilir mi? Cevabınız için teşekkürler.


Selam hocam, Büyükşehir belediyesi olmayan bir ilçe belediyesinin sınırlarında Mücavir alan olmayan çevre köylerine yoğun istek üzerine Meclis Kararı yada farklı bir sekilde (Başkanlık oluru gibi) hizmet götürülebilir mi? Cevabınız için teşekkürler.


Cevabımız

3194- Madde 5

“Mücavir Alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.”

3194 Sayılı Kanun

“Mücavir alan: 

Madde 45 - Mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir

 

Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabidir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma hususunda resen karar verebilir.”

Yukarıdaki hükme göre Mücavir alan ile yetki dâhilinde sınırlı olunduğundan, Meclis Kararı yada farklı bir şekilde (Başkanlık oluru gibi) hizmet götürülemez.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap