Olağanüstü halin ihale uygulamasına etkisine ilişkin sorular

Yayın Tarih: 28.07.2016 05:07
Özet

Üstadım; yapılan güvenlik hizmeti alımı işi ihale sonucu işe başlama tarihleri sözleşmede açık olarak belli ve sözleşme 28/07/2016 günü imzalandı. Ancak idare olarak ülkemizdeki terör olayları nedeniyle firma tarafından çalıştırılacak personel ile ilgili detaylı araştırma yapmadan işe başlama yapmak istememekteyiz. Bu ise 01/08/2016 tarihinde başlaması gereken işin geç başlamasına sebep oluyor. Sözleşmemizde işyeri teslimi yapılacağına […]


Üstadım; yapılan güvenlik hizmeti alımı işi ihale sonucu işe başlama tarihleri sözleşmede açık olarak belli ve sözleşme 28/07/2016 günü imzalandı. Ancak idare olarak ülkemizdeki terör olayları nedeniyle firma tarafından çalıştırılacak personel ile ilgili detaylı araştırma yapmadan işe başlama yapmak istememekteyiz. Bu ise 01/08/2016 tarihinde başlaması gereken işin geç başlamasına sebep oluyor. Sözleşmemizde işyeri teslimi yapılacağına ilişkin madde de var. Bu durumda ödeme acaba firmaya iş yeri teslimi yapıldıktan sonra mı başlayacak. SGK^ya bu durum bildirilecek midir? Ödemeye esas olarak işyeri teslim tutanağının tarihi mi baz alınır? Sözleşmede tarihler açık olarak belli olmasına rağmen işyeri teslimi geç yapılırsa bu durum bir hukuki sonuç doğurur mu ? İhale sürecinde çalışan bir memur olarak yardımlarınızı bekliyorum…Saygılarımla


Cevabımız

Olağanüstü hal ilan edildiğine uygulanacak hükümler ve bunların esasları  Olağanüstü Hal Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanunun 11/n) (Ek: 14/11/1984 - 3076/1 md.) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek, alınacak tedbirler arasında sayılmıştır.

Buna göre ,sözleşmenin uygulamasına ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme yapılmadığından;

Sözleşmedeki işe başlama tarihlerinde yani 01.08.2016 tarihinde işe başlanılması gerekir,ancak birim fiyat teklif cetveline istekli tarafından teklif verildiğinden perdey pey işçi alımı yapılabilir yada herhangi işçi işe başlatılmazsa ücret ödemesi söz konusu olmaz.

İşyeri tesliminin geç yapılması sıkıntı oluşturur çünkü sözleşmenin hükümlerine aykırı davranış olarak değerlendirilebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap