Pazarlık Usulünde EKAP’a kayıt ve yasaklılık sorgulaması ne zaman yapılır?

Yayın Tarih: 09.11.2015 10:11
Özet

Merhaba üstadım. Tebliğin 30.4.3. maddesinde "Pazarlık usulünde EKAP'a kayıt işlemleri son teklif verme gününde yapılır" denilmektedir. İlk teklifler geldiğinde, teslim alındı formunu EKAP'tan mı çıkaracağız? Bu maddeyi tam olarak anlayamadım. Ayrıca yasaklılık sorgulamasını ne zaman yapacağız? Çok teşekkür ederim.


Merhaba üstadım. Tebliğin 30.4.3. maddesinde "Pazarlık usulünde EKAP'a kayıt işlemleri son teklif verme gününde yapılır" denilmektedir. İlk teklifler geldiğinde, teslim alındı formunu EKAP'tan mı çıkaracağız? Bu maddeyi tam olarak anlayamadım. Ayrıca yasaklılık sorgulamasını ne zaman yapacağız? Çok teşekkür ederim.


Üst Konuları: EKAP

Cevabımız

♦ Teslim alındı formunun EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekiyor.

Yasaklılık sorgusu: İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap