Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların kıdem tazminatı

Yayın Tarih: 29.04.2015 10:04
Özet

      Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların kıdem tazminatı kazanmaları nasıl olur?


      Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların kıdem tazminatı kazanmaları nasıl olur?


Cevabımız

       Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur.[1]

       Son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalıştırılan işçinin aynı kamu kurum ve kuruluşa ait işyerlerinde ve aralıksız olarak çalıştığının tespitinin yapılması ve işin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı ödemesini yapacak idare işçinin çalıştığını beyan ettiği kamu kurum ve kuruluşundan düzenlenmiş hizmet cetvelinin gönderilmesini yazılı olarak talep eder, işçinin hizmet cetveli ise bilgi talep edilen idarenin yapmış olduğu ihale dokümanı ile işçi için düzenlenmiş özlük dosyası esas alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.[1] Yönetmeliğin 5’inci Md. 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap