Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçilerin kıdem tazminatı hesaplanmasında özlük dosyasının önemi nedir?

Yayın Tarih: 29.04.2015 11:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçilerin kıdem tazminatı hesaplanmasında özlük dosyasının önemi nedir? özlük dosyası oluşturulması zorunlu mudur?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçilerin kıdem tazminatı hesaplanmasında özlük dosyasının önemi nedir? özlük dosyası oluşturulması zorunlu mudur?


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Cevabımız

       4875 sayılı İş Kanununa paralel bir şekilde personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilen her işçi için özlük dosyası oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir. Özlük dosyası İş Mahkemelerinde açılan karşılıklı davalarda mahkemeye sunulacak deliler açısından karine teşkil etmektedir. Özlük dosyasında özellikle, işçinin kıdem tazminatına hak ettiği çalışma süresinin, mali haklarının tespiti ve işten ayrılma sebebi ile diğer sebeplerin tespitinde en temel kaynaklardan bir tanesi olacak, aynı zamanda oluşabilecek ihtilafların çözümüne yardımcı olabilecek tarzda kayıt ve belgeler bulunacaktır.

       Kamu kurum veya kuruluşları, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihaleleri için, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte bu ihale kapsamında çalışan her bir işçi için özlük dosyası oluşturur, özlük dosyasında aşağıdaki bilgiler bulunur;

       ·      Nüfus bilgilerini,

       ·      İşe başlama ve işten ayrılma tarihlerini

       ·      İşten ayrılma nedenini,

       ·      Çalışma sürelerini,

       ·      Ücret ve diğer mali haklarını,

       ·      Yıllık izin kullanımına dair bilgilerini

       ·      Sigorta kayıtları.

       Kıdem tazminatı talebinde bulunan işçinin hizmet cetveli, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile özlük dosyası esas alınarak düzenlenir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap