Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Yayın Tarih: 29.04.2015 11:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?


Cevabımız

       Aynı kamu kurum veya kuruluşunda ya da farklı kamu kurum veya kuruluşunda personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin almakta olduğu en son ücreti ile ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün iş sözleşmesi ve kanundan doğan menfaatler de esas alınır.

       Kıdem tazminatı ödemesinde esas alınan ücret “giydirilmiş ücret” olarak adlandırılmakta olup asıl ücretin yanında giyecek yardımı, yiyecek yardımı, yol yardımı ile toplu iş sözleşmesinde belirlenen ikramiye, prim gibi aynen veya nakden ödenebilen ücret ekleri ile çocuk zammı, aile yardımı gibi sosyal yardımlar “giydirilmiş ücret” kapsamına girmektedir.

       Kamu kurum veya kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalıştıktan sonra özel sektör işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin son çalıştığı kamu kurum veya kuruluşundaki en son ücretinin asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı esas alınır. Ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması halinde, işçinin aradaki farkı işvereninden talep hakkı saklıdır.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan mülga 1475 sayılı Kanunun yürürlükte olan 14 üncü maddesi hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap