Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların kıdem tazminatı hk.

Yayın Tarih: 29.04.2015 10:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların kıdem tazminatı hangi şartlarda ödeniyor?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların kıdem tazminatı hangi şartlarda ödeniyor?


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Cevabımız

       Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur.[1]

       Farklı kamu kurum veya kuruluşlarda çalıştırılan işçilerden son alt işvereni ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona erenlerin birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalıştırılan işçinin aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum ve kuruluşta çalıştığının tespitinin yapılması ve işin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı ödemesini yapacak idare işçinin çalıştığını beyan ettiği kamu kurum ve kuruluşundan düzenlenmiş hizmet cetvelinin gönderilmesini yazılı olarak talep eder, işçinin hizmet cetveli ise bilgi talep edilen idarenin yapmış olduğu ihale dokümanı ile işçi için düzenlenmiş özlük dosyası esas alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.[1] Yönetmeliğin 6’ncı Md.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap