Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesinde personel sayısı sadece teknik şartnamede belirtilebilir mi?

Yayın Tarih: 15.01.2017 05:01
Özet

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ,idarede çalışacak personel dışında yüklenici firmada çalışacak personel sayısı sadece teknik şartnamede belirtilebilir mi?


Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ,idarede çalışacak personel dışında yüklenici firmada çalışacak personel sayısı sadece teknik şartnamede belirtilebilir mi?


Üst Konuları: Teknik Şartname

Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında çalıştırılacak personel sayının idari şartnamede belirtilmesi gerekir.

İdari şartnamede personele asgari ücret veya asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması öngörülüyor ise, çalıştırılacak personelin nitelikleri de göz önüne alınarak bu ücretin, asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması öngörülen personele asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması gerektiği, fazla çalışma yapılmasının öngörülmesi halinde, kaç saat fazla çalışma yapılacağı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılacak ise çalışılacak gün ve çalıştırılacak personel sayısının telif fiyata dahil giderler kısmına yazılması gerekir.

Teknik şartname, ihale konusu hizmet alımında ihaleye ilişkin teknik kriterlerin yer aldığı ihale dokümanının bir parçasıdır. Burada çalıştırılacak işçilerin sayısı ve alacakları ücretler vs. belirlenemez.   

Örneğin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan birim fiyat teklif alınan yemek alımı işinde çalışma saatinin tamamının idarede geçirecek personelin birim fiyat teklif mektubunda belirtilmesi gerekir. Ancak çalıştırılacak personel çalışma saatinin tamamını idarede geçirmeyecek ise idari şartnamede ve teklif cetvelinde belirtilmesi gerekmez.

Götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde çalıştırılacak işçilerin sayısının ve işçilere ilişkin şartların belirtilmesi gerekmez.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap