Personel çalıştırmaya dayalı işlerde ihale süresi maksimum ne kadar olabilir?

Yayın Tarih: 23.01.2017 02:01
Özet

İyi günler hocam. 5393 sayılı belediye kanunu 67. maddedi gereği; mahalli idareler genel seçimlerini izleyen ALTINCI ayın sonunu geçmemek üzere derken… örnek: seçimler 31. Mart pazar günü yapılacak bizim sözleşme işin bitim tarihi 30.09.2019 olması gerektiğini anlıyorum… bu konuda bize yardımcı olursanız sevinirim… iyi çalışmalar…


İyi günler hocam. 5393 sayılı belediye kanunu 67. maddedi gereği; mahalli idareler genel seçimlerini izleyen ALTINCI ayın sonunu geçmemek üzere derken… örnek: seçimler 31. Mart pazar günü yapılacak bizim sözleşme işin bitim tarihi 30.09.2019 olması gerektiğini anlıyorum… bu konuda bize yardımcı olursanız sevinirim… iyi çalışmalar…


Üst Konuları: İhale Süresi

Cevabımız

5393 sayılı Belediye Kanunun 67’nci maddesine göre; “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre; Bu hükme göre seçimlerin 31 Mart 2019’da yapılacağı varsayımıyla Kanunda sayılan hizmetler için ihaleye çıkılması durumunda hizmetin süresinin Eylül 2019’un sonunu yani 30.09.2019’u geçmemesi gerekmektedir, seçimlerin 4 Haziran 2019’da yapılacağı varsayımında hizmetin süresinin Aralık 2019’un sonunu yani 31.12.2019’u geçmemesi gerekmektedir.

Bunun yanında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerden yemek, temizlik, güvenlik gibi sürekli nitelikte olan işlerin ihaleleri için normal ihale süresi 3 yıldır. Bu 3 yıllık süre işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâller gerekçe gösterilerek üst yöneticinin (belediyelerde belediye başkanı) onayıyla kısaltılabilir ancak uzatılabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu durumda belediyelerce personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen işler için ihaleye 3 yıllık çıkılması aynı zamanda ihalenin süresinin ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.   İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap