Şirketin tamamen başkasına satılmasında idarece yapılacak iş ve işlemler nelerdir?

Yayın Tarih: 30.03.2016 10:03
Özet

Üstadım; Yüklenicinin işin süresi içinde şirketini tamamen (Her türlü alacağı,borcu,taahhütleri ile beraber) bir başkasına satış işlemi yaparak devretmesi halinde, İdare olarak yapacağımız iş ve işlemler nedir? teşekkür eder çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.


Üstadım; Yüklenicinin işin süresi içinde şirketini tamamen (Her türlü alacağı,borcu,taahhütleri ile beraber) bir başkasına satış işlemi yaparak devretmesi halinde, İdare olarak yapacağımız iş ve işlemler nedir? teşekkür eder çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.


Cevabımız

Vermiş olduğunuz bilgiye göre bunun bir sözleşme devri olmadığı dolayısıyla sözleşme devri hükümlerinin burada uygulanamayacağı anlaşılmaktadır. Nitekim sözleşme devrinde sözleşmenin ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından başka bir gerçek veya tüzel kişiye devri veya iş ortaklığı veya konsorsiyumlarda bunlar arasındaki devirlerden bahsedilmiştir. Gerek 4735'nin 16'ncı maddesi gerek Kamu İhale Genel Tebliğinin 27'nci maddesinde bu şekildeki durumlardan ve yaptırımlarından bahsedilmiştir.

Burada şirketin ortaklarının değişmesi veya çoğunluk hissesine sahip ortağın değişmesi kastediliyor ise yüklenici ihalede şirketin iş deneyim belgesi kullanılarak ihaleye katılmış ise iş deneyim açısından problem yoktur ancak ortaklık yapısı değişen şirketin ortağının iş deneyim belgesi kullanılmış ise tüzel kişi yüklenicinin iş deneyim belgesine sahip ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan ayrılması durumunda 16.08.2010 tarih ve 2010/DK.D-135 sayılı Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararlarının uygulanması gerekmektedir. Bu karara göre ise tüzel kişiliğin iş deneyim belgesine sahip ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan hastalık ve benzeri nedenlerle ayrılması durumunda, gerek tüzel kişilik gerekse iş deneyim belgesine sahip ortak hakkında 4735 sayılı Kanunda öngörülen kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklamaya ilişkin yaptırımların uygulanmasına idarece karar verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Kolaylıklar diliyorum.

İlgili düzenleyici karar için;

See more at: http://www.ihalece.com/UstadaSorCevap.aspx?SoruID=381#sthash.crWcgcNG.dpufİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap