ihale-soru-cevap-logo.png

" değişmesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu 4 kalem yeni birim fiyatın sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer almadığı, herhangi bir iş kalemine revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilmesi için bu iş kaleminin, sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde bulunmasının gerekmekte olduğu, İhale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle yeni birim fiyatı yapılan imalatlara ait fiyatların işe ait sözleşmenin 31 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu imalat fiyatlarının revize edilmeden uygulanması gerektiği << Devamını Oku>> [1177]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye esas uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde işin yapımı sırasında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, sözleşme bedelinde herhangi bir değişikliğin yapılamayacağı hususu bir duraksamaya mahal vermeyecek ölçüde açık olduğu hk. << Devamını Oku>> [659]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. sözleşme imzalandıktan sonra şirketin ticari unvanının degişmesi halinde (AŞ den LTD ye yada tersi) , yapılacak herhangi bir işlem var mıdır? << Devamını Oku>> [547]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Üstadim Limited şirket müdürünün değişmesi halinde ihale tarihindeki şirket müdürünün mü yoksa sözleşme tarihindeki şirket müdürünün mü adli sicil kaydı idarece istenecek. Teşekkürler. << Devamını Oku>> [948]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım; Yüklenicinin işin süresi içinde şirketini tamamen (Her türlü alacağı,borcu,taahhütleri ile beraber) bir başkasına satış işlemi yaparak devretmesi halinde, İdare olarak yapacağımız iş ve işlemler nedir? teşekkür eder çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. << Devamını Oku>> [1828]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Asgari ücretin 1.300,00 TL olacağı bahsedilmektedir. 2015 yılı ilan tarihinden önce yaklaşık maliyet hesaplanmıştır, bu doğrultuda ödenek temin edilmiş ve ihale onay belgesi düzenlenmiştir. Ancak, 2016 yılı ihale tarihinde yukarıda bahsedilen asgari ücret artışı nedeniyle yapılan güncellemede ödenek yetersizliği ile karşılaşılacaktır. Ödenek temin edilememesi durumunda idarenin ihaleyi iptal etmesi mi gerekir? İhale komisyonunun bu tür […] << Devamını Oku>> [374]