Sözleşme devrinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve iş eksilişi

Özet

Üstadım saygılar Brinci sorum hizmet alim ihalesi ile araç kiraladık sözleşme imzaladı imzalamaz %20 iş eksilisi yapmak istiyoruz sizce mevzuata uygunmudur. Ikinci sorum. Yapım işi ihalesi yaptık sözleşme bedeli 500.000.tl işin gerçekleşen kısmı 400.000. Tl ve bundan sonra sözleşme devri yaptık. Is bitiminde iş deneyim belgeleri nasil ve ne tutarda düzenlememiz gerekir. TSK EDERİM


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar Brinci sorum hizmet alim ihalesi ile araç kiraladık sözleşme imzaladı imzalamaz %20 iş eksilisi yapmak istiyoruz sizce mevzuata uygunmudur. Ikinci sorum. Yapım işi ihalesi yaptık sözleşme bedeli 500.000.tl işin gerçekleşen kısmı 400.000. Tl ve bundan sonra sözleşme devri yaptık. Is bitiminde iş deneyim belgeleri nasil ve ne tutarda düzenlememiz gerekir. TSK EDERİM

Üst Konuları: Üstada Sor

Cevabımız

Brinci sorum hizmet alim ihalesi ile araç kiraladık sözleşme imzaladı imzalamaz %20 iş eksilisi yapmak istiyoruz sizce mevzuata uygunmudur.

iş eksilişi sözleşme süresince her zaman yapılabilir.

Ikinci sorum. Yapım işi ihalesi yaptık sözleşme bedeli 500.000.tl işin gerçekleşen kısmı 400.000. Tl ve bundan sonra sözleşme devri yaptık. Is bitiminde iş deneyim belgeleri nasil ve ne tutarda düzenlememiz gerekir.  

Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, “yüklenici iş durum belgesi” düzenlenir. İş durum belgesi düzenlenebilmesi için; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, toplam sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmının gerçekleştirilmiş olması ve yapılan işlerin kusursuz olarak gerçekleştirilerek, bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, fen ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap