Sözleşme imzalanması için geçerli olan on günlük süre ne zaman başlar?

Yayın Tarih: 30.03.2016 02:03
Özet

Müdürümüze kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarihten bir sonraki gün 1. gün diye hesaplanır diye bilgi verdik ama müdür bey bizden şimdi ıspatlamamız için öyle hesaplanır olduğunu gösteren mevzuatı gösterin dedi. Bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz acaba.Tşkler…


Müdürümüze kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarihten bir sonraki gün 1. gün diye hesaplanır diye bilgi verdik ama müdür bey bizden şimdi ıspatlamamız için öyle hesaplanır olduğunu gösteren mevzuatı gösterin dedi. Bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz acaba.Tşkler…


Üst Konuları: Tebligat

Cevabımız

Kamu İhale Kanunun “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesine göre;

“41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.”

Yukarıdaki Kanun hükmüne göre ihale üzerinde bırakılan istekliye tebliğ tarihi sayılmadan ertesi gün 1’inci gün sözleşme imzalanması için başlangıç süresidir.  Bununla ilgili Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu Kararı ile örnek Kamu İhale Kurulu Kararını aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap