Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumlarında KİK payının iadesi mümkün müdür?

Yayın Tarih: 07.07.2017 02:07
Özet

Yüklenici Firmanın kusuru olmaması ve işin yargı kararı ile ihalenin iptal edilmesi halinde halinde; yüklenici firma sözleşme damga vergisi, ihale karar vergisi ve kik payını talep etmektedir. Sözleşme damga vergisinin iade olunamayacağı ve İhale Karar damga vergisinin de ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga kısmının iade olunur diye Damga Vergisi Kanununda yer alıyor. […]


Yüklenici Firmanın kusuru olmaması ve işin yargı kararı ile ihalenin iptal edilmesi halinde halinde; yüklenici firma sözleşme damga vergisi, ihale karar vergisi ve kik payını talep etmektedir. Sözleşme damga vergisinin iade olunamayacağı ve İhale Karar damga vergisinin de ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga kısmının iade olunur diye Damga Vergisi Kanununda yer alıyor. Fakat Yüklenicinin Kamu İhale Kurumunun hesabına yatırdıkları sözleşme bedelinin onbinde beşi olan kik payının iade edilip edilmediği konusu ve iade edilecekse de idare aracılığı ile mi yoksa yüklenici firmanın Kamu İhale Kurumundan mı talep etmesi gerekir?


Üst Konuları: Sözleşmenin Feshi

Cevabımız

Sizinde yazdığınız üzere KİK payının idareden istenmesi mümkün değildir, eğer muhatap alınacaksa bu doğrudan doğruya KİK olacaktır. Burada da Damga Vergisi Kanununa 15/7/2016 tarih ve 6728 sayılı Kanunun 28'inci maddesiyle eklenen "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez." hükmünde olduğu gibi bir hüküm bulunmadığından ve KİK payının 4734 sayılı Kanunun 53/j maddesine göre sözleşme düzenlendiğinde ödenmesi gerektiğinden ve istisnası bulunmadığından öncelikke Kamu İhale Kurumuna başvurulması ardında da dava açılması yoluyla iadesinin talep edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap