Tebligat ulaşmamış ne yapmamız gerekir?

Yayın Tarih: 06.04.2015 11:04
Özet

Hocam iyi günler, Yaptığımız bir ihalede iadeli taahhütlü posta yolu ile ihale kararını bildirdiğimiz bir istekliye tebligat ulaşmamıştır. Fakat biz ihale zarfının üzerinde belirttiği tebligat adresine tebligatımızı yaptık. Bu isteklide ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi verendir. ne yapmamız gerekir. Saygılarımla


Hocam iyi günler, Yaptığımız bir ihalede iadeli taahhütlü posta yolu ile ihale kararını bildirdiğimiz bir istekliye tebligat ulaşmamıştır. Fakat biz ihale zarfının üzerinde belirttiği tebligat adresine tebligatımızı yaptık. Bu isteklide ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi verendir. ne yapmamız gerekir. Saygılarımla


Üst Konuları: Tebligat

Benzer İçerikler: , , , ,

Cevabımız

       Bildiğiniz gibi iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. Kamu ihale kanununda tebligat ile ilgili hüküm bulunmayan hususlarla ilgili tebligat kanunu hükümleri esas alınacağı, tebligat imkansızlığı ve tebligattan kaçınılması durumunda muhtarlığa bildirim yapılmakta ve düzenlenen ihbarname ilgilinin bildirdiği adrese yapıştırıldıktan sonra ilginin adresine yapıştırılarak tebligat süreci tamamlanmaktadır. ilgilinin adresine yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi olarak esas alınmaktadır. Dolayısıyla tebligat süreci bu şekilde tamamlanmaktadır. Bu kapsamda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlediğiniz istekliye de tebliğin yukarıda bahsettiğim kapsamda yapılmış olması gerekir. Teklif sahibi tarafından tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihinin esas alınacağı açıktır.

       Ayrıca 07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Buna göre, ilanı veya duyurusu 01/01/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap