Teklif cetveli eksikliği

Özet

Hocam girmiş olduğumuz bir ihalede katılımcılardan bir tanesinin teklif cetvelinde bulunan 27 adet pozun bulunduğu 10 sayfadan 3 sayfayı koymadığı ihale komisyonunca 1 . oturumda tesbit edildi ve tutanak altına alındı bu isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilirmi ?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam girmiş olduğumuz bir ihalede katılımcılardan bir tanesinin teklif cetvelinde bulunan 27 adet pozun bulunduğu 10 sayfadan 3 sayfayı koymadığı ihale komisyonunca 1 . oturumda tesbit edildi ve tutanak altına alındı bu isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilirmi ?

Üst Konuları: Üstada Sor

Benzer İçerikler: , , , ,

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliği

Madde 45-

“45.1.1. (Değişik: 29/12/2010-27800-6.m. R.G./1 md.) Yapım işleri ihalelerinde, (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./7. md.)  4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan  geçerli teklifler tespit edildikten sonra;” hükmü dikkate alındığında teklif mektubunun uygun olarak verilmesi gerekmektedir. Teklif mektubunun teklif cetveliyle uyumlu olması gerektiğinden sorunuzda belirtiniz gibi 3 sf olmaması bu miktarların toplamda  dikkate alınmaması sonucunu doğuracağından teklif mektubu ile cetvelin uyumsuz olacağından ,bu kişinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilemez.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap