Teklif mektubunda teklif bedelini rakam ve yazıyla yazmayan kişi hangi oturumda elenmelidir?

Yayın Tarih: 27.02.2017 04:02
Özet

Merhaba hocam, İhaleye katılan firma teklif mektubunda teklif bedelini ne rakamla ne de yazıyla yazmış, sadece birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutar kısmında yazmış. Bende 1. oturumda teklif fiyatı vermemiş gibi eledim. Benim öğrenmek istediğim hocam 1. oturumda yanlış yazmış dahi olsa teklifini yazıp 2. oturumda mı elemeliyim. Ayrıca komisyon kararında uygun olmasa bile teklif […]


Merhaba hocam, İhaleye katılan firma teklif mektubunda teklif bedelini ne rakamla ne de yazıyla yazmış, sadece birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutar kısmında yazmış. Bende 1. oturumda teklif fiyatı vermemiş gibi eledim. Benim öğrenmek istediğim hocam 1. oturumda yanlış yazmış dahi olsa teklifini yazıp 2. oturumda mı elemeliyim. Ayrıca komisyon kararında uygun olmasa bile teklif fiyatını yazmam mı uygun olur yazmamam mı? Saygılarımı sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Üst Konuları: Teklif Mektubu

Benzer Yazılar

Cevabımız

İlk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olmayan istekliler tespit edilerek teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Dolayısıyla ilk oturumda teklif mektubu usulüne uymayan isteklinin teklifi sizin örneğinizdeki gibi teklif ettiği bedelin yazı ve rakamla yazılmaması gibi ilk oturumda elenir. Bu isteklinin teklifi geçerli teklif olmadığından isteklilerce teklif edilen fiyatlara dahil edilmez ve komisyon kararında teklif tutarı yer almaz. Komisyon kararında hangi husustan dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı yazılır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap