Teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliye kesinleşen ihale kararının, sözleşmenin imzalanmadan önce usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesi imzalanan sözleşmenin feshedilmesini gerekli kılar mı?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap