Tekliflerin Eşit Çıkması Durumu İle İlgili Örnekler? Beyannamede Matrahsız Beyan Durumunda istekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

Yayın Tarih: 16.04.2015 01:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İhalesinde teklifler eşit çıktığından dolayı ekap üzerinde vergi matrahı sorgulamaları yapılmış ve Hizmet Alımları Uygulama yönetmeliğinin 63. maddesi (a) bendine göre vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü alınmıştır. Ancak teklif veren firmalardan birinin vergi matrahı sıfır olduğundan zararı dikkate alınarak net satışlar tutarına oranının büyüklüğü […]


       Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İhalesinde teklifler eşit çıktığından dolayı ekap üzerinde vergi matrahı sorgulamaları yapılmış ve Hizmet Alımları Uygulama yönetmeliğinin 63. maddesi (a) bendine göre vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü alınmıştır. Ancak teklif veren firmalardan birinin vergi matrahı sıfır olduğundan zararı dikkate alınarak net satışlar tutarına oranının büyüklüğü hesaplanmıştır. Tüm firmalara yapılan hesaplamalar sonucunda en yüksek oran mali zararı olan firma çıkmıştır. Bu durumda ihale bu firmada mı kalır yoksa bu zarar ettiği için çıkan sonucu eksi değer olup değerlendirme dışımı bırakılır. Ayrıca ekaptaki sorgulamalarda bazı kurumların kar-zarar-kurum net satışı – matrah kısımları boş çıkmaktadır. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz. Vergi matrahı oranı hesaplama örneklerinden farklı farklı durumlarda olan örnekler verebilir misiniz?


Cevabımız

Danıştay 13. Dairesi’nin 11.03.2015 tarih ve E:2014/3010 sayılı kararıyla, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin ve üçüncü fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. 28 Temmuz 2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 70 inci maddesinde değişikliğe gidilerek hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşitliği durumunda puanlama yöntemi getirilmiş olup aşağıda örnek verilen yöntem yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu konuda bilgil için bakınız: http://www.ihalece.com/Makaleler.aspx

Merhabalar, hizmet alımları ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde öngörülmüştür. Yönetmeliğin 63/a da belirtilen amaç isteklilerden daha yüksek oranda vergi ödeyenlerin bir adım öne çıkarılmasıdır. Vergi beyannamelerinde herhangi bir faaliyeti olmayan mükelleflerin beyannamelerinde matrah kısmı boş olmakta yani bu kısım matrahsız olarak da yazılmakta ve değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu isteklinin beyannamesinin verildiği dönemde faaliyetinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Beyannamesinde matrahsız olan firmaların da 63/a'da belirtilen şekilde değerlendirilmeye alınması gerekmekte olup KİK da bunların değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin kararı mevcuttur. Buradan karara ulaşabilirsiniz: http://www.ihalece.com/KararSayfasi.aspx?d=342

       Ayrıca bilgi edinmeniz amacıyla aşağıdaki tabloyu incelerseniz faydalı olacağını düşünüyorum.

 

Firmalar Vergi Matrahı Mali Zarar* Net Satışlar Veya Gayrisafi Satış Hasılatı  Oranlama (%)
A           100.000,00                 -             150.000,00                0,67   
B                   -                   -                               -                       -     
C           250.000,00                 -             100.000,00                2,50   
D      -  100.000,00           150.000,00            -  0,67   
* Vergi matrahı yok ise beyannamede diğer bir ifadeyle "matrahsız" ibaresi var ise bu oranın sıfır olarak değerlendirilmesi gerekir. 

       Sıralama şu şekildedir. C (2,50) > A (0,67) > B (0) > D (-0,67) Örnekte tekliflerin tamamının eşit olduğu ve isteklilerin yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannameleri ile ekinde yer alan gelir tablosundaki yukarıdaki rakamlar varsayılarak örneklendirilmiştir. Yukarıdaki istekliler arasındaki sıralama şu şekilde olacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı istekli C firması, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin A firması olarak belirlenmelidir. C firmasının olmadığını varsayarsak sıralama yukarıda belirtildiği gibi teselsül ettirilir. Oranlamanın negatif çıkması durumunda (D firması gibi) değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin herhangi bir husus öngörülmemiştir. Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap