tekliflerin sunuluş şekli

Yayın Tarih: 17.03.2016 02:03
Özet

ihaleye katılacak olan istekliler telkiflerini zarfın dışında paket yada koli içerisinde sunabilirlermi?


ihaleye katılacak olan istekliler telkiflerini zarfın dışında paket yada koli içerisinde sunabilirlermi?


Üst Konuları: Teklif Mektubu

Benzer İçerikler: , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi gereğince tekliflerin sunulmasına ilişkin “teklifler zarfın içinde sunulması “ gerekir denilmektedir.Ancak Tip İdari Şartnamenin 22 nci maddesinde  “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı “ düzenlemesi ile zarf veya paket yada koli olmasının sıkıntı olmayacağı saptandığından istekli zarfın dışında paket yada koli içerisinde sunulabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap